Nguyễn Ngọc Phụng

Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè…

What do you need?

Cao học Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

A. Môn Toán kinh tế

 1. Một số đề thi & đáp án

11. Năm 2014 (Đợt 2-Tây Nguyên): Đề thi, Đáp án.

10. Năm 2014 (Đợt 1): Đề thi, Đáp án.

9. Năm 2013 (Đợt 2-Tây Nam Bộ): Đề thi, Đáp án.

8. Năm 2013 (Đợt 1): Đề thi, Đáp án.

7. Năm 2012: Đề thi, Đáp án.

6. Năm 2011: Đề thiĐáp án.

5. Năm 2010: Đề thiĐáp án.

4. Năm 2009: Đề thiĐáp án.

3. Năm 2008: Đề thiĐáp án.

2. Năm 2007: Đề thiĐáp án.

1. Năm 2006: Đề thiĐáp án.

2. Nội dung Xác suất – Thống kê – Quy hoạch tuyến tính

Chương 1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN, XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ

1.1. Khái niệm chung

1.1.1. Nhắc lại về giải tích tổ hợp

1.1.2. Phép thử, biến cố, sự liên hệ

1.2. Định nghĩa xác suất

1.2.1. Định nghĩa cổ điển

1.2.2. Định nghĩa theo tần suất

1.3. Công thức tính xác suất

1.3.1. Công thức cộng

1.3.2. Công thức xác suất có điều kiện, công thức nhân

1.3.3. Công thức Bernoulli

1.3.4. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

Chương 2. BIẾN NGẪU NHIÊN

2.1. Luật phân phối xác suất của biến nghẫu nhiên

2.1.1. Phân phối xác suất

2.1.2. Hàm phân phối xác suất

2.2. Các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên

2.2.1. Mode, kì vọng, phương sai, trung vị

2.2.2. Các đặc trưng khác

Chương 3. CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

3.1. Phân phối Poisson

3.2. Phân phối nhị thức

3.3. Phân phối siêu bội

3.4. Phân phối chuẩn

3.5. Phân phối Chi-squared, Student, Fisher

Chương 4. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

4.1. Lý thuyết mẫu

4.1.1. Tổng thể, mẫu ngẫu nhiên, mẫu cụ thể

4.1.2. Cách trình bày mẫu cụ thể

4.1.3. Các đặc trưng mẫu, phân phối của các đặc trưng mẫu

4.1.4. Tính các đặc trưng mẫu

4.2. Ước lượng điểm

4.3. Ước lượng khoảng

4.3.1. Tỉ lệ: Khoảng tin cậy hai phía, các chỉ tiêu của bài toán ước lượng

4.3.2. Trung bình: Khoảng tin cậy hai phía, các chỉ tiêu của bài toán ước lượng

4.3.3. Phương sai: Khoảng tin cậy hai phía

Chương 5. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

5.1. Các khái niệm cơ bản

5.1.1. Các khái niệm về bài toán kiểm định giả thuyết thống kê

5.1.2. Kiểm định bằng phương pháp miền bác bỏ

5.2. Kiểm định tham số của một tổng thể

5.2.1. Tỉ lệ (đối thuyết một phía, hai phía)

5.2.2. Trung bình (đối thuyết một phía, hai phía)

5.2.3. Phương sai (đối thuyết một phía, hai phía)

5.3. Kiểm định tham số của 2 tổng thể

5.3.1. Tỉ lệ (đối thuyết một phía, hai phía)

5.3.2. Trung bình (đối thuyết một phía, hai phía)

5.3.3. Phương sai

CHƯƠNG 6. MÔ HÌNH TỐI ƯU TUYÊN TÍNH – QUY HỌACH TUYẾN TÍNH

6.1. Mô hình bài toán qui hoạch tuyến tính (QHTT)

6.1.1. Vấn đề thực tế dẫn đến lập bài toán QHTT

6.1.2.  Một số khái niệm định nghĩa; các dạng đặc biệt của bài toán QHTT

6.1.3. Các tính chất chung của bài toán QHTT

6.2. Phương pháp đơn hình của bài toán QHTT

6.2.1. Cơ sở của phương pháp đơn hình

6.2.2. Thuật toán đơn hình

6.2.3. Thuật toán đơn hình mở rộng

6.3. Bài toán đối ngẫu và ứng dụng

6.3.1. Cách thành lập bài toán đối ngẫu

6.3.2. Các tính chất và định lí đối ngẫu

6.3.3. Các ứng dụng của bài toán đối ngẫu

3. Liên hệ

Nếu có nhu cầu học tập, vui lòng để lại thông tin của bạn và lời nhắn

 

November 21, 2011 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

   

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers